Hauptniederlassung: +49 7153 9288 079
Niederlassung West: +49 231 9865 120
+49 7153 9297 132

Impressum

Odpovídá za obsah podle §5TMG

A & P Industriemontage GmbH & Co. KG
Schubertstrasse 12/3
D – 73249 Wernau

Tel.: +49 7153 9288079
Fax: +49 7153 9297132

info@ap-industriemontage.de
www.ap-industriemontage.de

Sídlo Wernau
Soudní příslušnost Stuttgart – HRA 727381
A & P Industriemontage  Gesellschaft s ručením omezeným
IČO: 59324 / 00599
Obchodní vedoucí:
Marcus Albrecht
Otto Peklo

DIČ podle § 27 a
zákonu o dani: DE 281080197

Pobočka Jih (hlavní sídlo)

Schubertstr. 12/3
D – 73249 Wernau

Pobočka západ

Martener Hellweg 34
44379 Dortmund
Tel.: +49 231 9865 120
Fax: +49 231 9865 119

Odpovědnost za obsah

Obsah našich stránek byl vytvořen s velkou péčí. Nemůžeme však přebírat žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost a aktuálnost obsahu. Jako poskytovatel služby odpovídáme podle § 7 Abs.1 TMG za vlastní obsah na těchto stranách podle obecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 TMG jsme však jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo uložené informace třetích osob nebo vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecného práva zůstávají nedotčeny. Záruka v tomto ohledu je však možná pouze od data rozpoznání konkrétního porušení. Po oznámení příslušných porušení tento obsah okamžitě odstraníme.

I. Externí odkazy

Tato webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran („externí odkazy“). Tyto webové stránky podléhají odpovědnosti příslušného operátora. Poskytovatel zkontroloval obsah třetí strany, když nejprve propojil externí odkazy a zjistil, jestli existuje nějaké zákonné porušení. V té době nebylo zřejmé žádné porušení. Poskytovatel nemá žádný vliv na současný a budoucí design a obsah odkazovaných stránek. Nastavení externích odkazů neznamená, že poskytovatel akceptuje obsah odkazu nebo linku. Neustálá kontrola externích odkazů není pro poskytovatele myslitelná bez důkazů porušení práv. S vědomím právních přestupků se však tyto externí odkazy okamžitě odstraní.

II. Autorská práva a další ochranná práva

Obsah zveřejněný na této webové stránce podléhá německým autorským právům a dalším ochranným právům. Jakékoli použití, které není povoleno německými autorskými právy a dalšími zákony o autorských právech, vyžaduje předchozí písemný souhlas poskytovatele nebo příslušného držitele autorských práv. To se týká zejména rozmnožování, zpracování, překladu, ukládání, zpracování nebo reprodukce obsahu v databázích nebo na jiných elektronických nosičích a systémech. Obsah a práva třetích stran jsou označeny jako takové. Neoprávněné kopírování nebo předávání jednotlivých obsahů nebo úplných stran není přípustné a je trestné.

Prezentace této webové stránky v externích rámcích je povolena pouze s písemným svolením.

III. Prohlášení o ochraně dat

Oblast platnosti

Tyto zásady ochrany osobních údajů seznamují uživatele o povaze, rozsahu a účelu shromažďování a používání osobních údajů odpovědným poskytovatelem AP Industriemontage – Otto Peklo, Schubertstr. 12/3, 73249 Wernau, info@ap-industriemontage.de na této webové stránce (dále „nabídka”) .

Právní základ ochrany údajů lze nalézt ve spolkovém zákoně o ochraně údajů (BDSG) a v zákoně o televizních médiích Act (TMG).

Integrace služeb a obsahu třetích stran

Může se stát, že do této online nabídky je zahrnut obsah od třetích stran, jako jsou videa z YouTube, mapy z Map Google, kanály RSS nebo grafiky z jiných webových stránek. To vždy předpokládá, že poskytovatelé tohoto obsahu (dále jen „poskytovatel třetí strany“) vnímají IP adresu uživatelů. Protože bez adresy IP nemohli odeslat obsah do prohlížeče příslušného uživatele. Pro prezentaci tohoto obsahu je tedy vyžadována adresa IP. Snažíme se používat pouze obsah, jehož příslušní poskytovatelé používají adresu IP pouze pro doručení obsahu. Nemáme však žádný vliv na to, pokud třetí strany poskytnou adresu IP, např. pro statistické účely. Pokud toto známe, budeme o tom informovat uživatele.

Google analytics

Tato nabídka využívá službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou uloženy v počítačích uživatelů a které umožňují analýzu jejich využití. Informace generované cookie o používání těchto webových stránek uživateli jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a uloženy tam.

Pokud je však na této webové stránce aktivována anonymní IP adresa, IP adresa společnosti Google bude předem zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních stranách Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP odeslána na server Google v USA a zkrácena tam. Na této webové stránce je aktivní anonymizace IP. Jménem provozovatele těchto webových stránek společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení využívání webových stránek uživateli, ke sestavování přehledů o činnosti webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a využíváním internetu provozovateli webových stránek.

Adresa IP poskytovaná službou Google Analytics jako součást služby Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google. Uživatelé mohou zabránit ukládání souborů cookie nastavením příslušného prohlížeče; Tato nabídka však upozorňuje uživatele na to, že nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky jako celek. Uživatelé mohou navíc zabránit tomu, aby společnost Google shromáždila data vygenerovaná souborem cookie v souvislosti s jejich používáním webových stránek (včetně jejich adresy IP), jakož i se zpracováním těchto údajů společností Google, stahováním a instalací pluginu pro prohlížeč dostupného na následujícím odkazu:

https://​tools.​google.​com/​dlpage/​gaoptout?​hl=de.

Jako alternativu k doplňku prohlížeče nebo v prohlížečích v mobilních zařízeních klikněte na tento odkaz, abyste v budoucnu zabránili shromažďování pomocí služby Google Analytics v rámci tohoto webu. V zařízení je uložen soubor cookie pro odhlášení. Pokud smažete soubory cookie, musíte znovu kliknout na tento odkaz.

Kontaktování

Při kontaktu s poskytovatelem (e-mailem nebo kontaktním formulářem) jsou údaje uživatele uloženy za účelem zpracování žádosti, a také v případě, že nastaly následné otázky.

Zrušení, změny, opravy a aktualizace

Uživatel má právo na vyžádání získat zdarma informace o osobních údajích, které o něm byly uloženy. Kromě toho má uživatel právo na opravu nesprávných údajů, zablokování a vymazání jeho osobních údajů, pokud není v rozporu se zákonem stanovenou skladovací kapacitou.

Datenschutz-Muster von Rechtsanwalt Thomas Schwenke – I LAW it