Hauptniederlassung: +49 7153 9288 079
Niederlassung West: +49 231 9865 120
+49 7153 9297 132

Montážní personál

Montážní personál pro rozsáhlé stavební projekty

Každé zdržení při výstavbě stojí peníze. Nikdo si ani na krátko nemůže dovolit prostoje. Obzvláště při rozsáhlých projektech je nezbytné, aby všichni řemeslníci pracovali ruku v ruce. Při stavbě investičních celků je kromě toho nutná trvale vysoká kvalita prováděných činností. Z tohoto důvodu je důležité mít při výpadku vlastních zaměstnanců možnost využít externí kvalifikované montážní dělníky. Pokud potřebujete bezodkladně pracovníky, neváhejte nás kontaktovat.

Pro případ krizových situací Vám nabízíme špičkové služby v oblasti zprostředkování personálu. Nalezneme pro Vás vysoce kvalifikované, spolehlivé a rychle dostupné pracovníky a to pro jakékoliv místo využití! Vysoká kvality nabízených služeb je zajištěna prostřednictvím přísných kritérií uplatňovaných při výběru zaměstnanců, kteří jsou zapůjčováni. Díky tomu jsme Vám schopni zprostředkovat kvalifikované montážní dělníky, kteří jsou odměňováni na základě závazně přislíbených výkonových tarifů. Dosahování požadované produktivity nám zajišťuje značnou důvěru a spokojenost našich zákazníků.

Z našich odborných kompetencí můžete těžit nejen v oblasti zprostředkování personálu, ale i v rámci dočasného přidělení pracovníků. Můžete si například dlouhodobě zapůjčit administrativního pracovníka, protože k tomu máme časově neomezené povolení. Naše dceřiná společnosti AMO-Service GmbH Vám zprostředkuje zaměstnance pro jakoukoliv oblast využití, neboť čas jsou peníze.

Naše nabídka profesí – Vaše šance

Nabízíme personál pro různé oblasti montáže zařízení. Pro Váš projekt Vám poskytneme pracovníky ze všech odvětví hospodářství, od průmyslu, přes služby, až po obchod.


Pokrýváme následující oblasti:

 • Strojírenství
 • Ocelářský stavební průmysl
 • Všeobecný průmysl
 • Výroba automobilů a užitkových vozů
 • Výroba dveří a oken
 • Výroba zábradlí
 • Výroba vozů
 • Výroba skříňových rozvaděčů
 • Tesařské a truhlářské práce
 • Plynařské, instalatérské a topenářské práce
 • Výroba vzduchotechniky
 • Všechny činnosti pomocné stavební výroby
 • Sanace nových a starých domů
 • Veškeré komerční oblasti
 • Obchodní podniky
 • Podniky služeb

 

V těchto oblastech nabízíme zámečníky, svářeče, montéry ocelových konstrukcí, montéry, elektrikáře, elektroniky, mechatroniky, řemeslníky a administrativní pracovníky. Podívejte se na naši nabídku profesí – naši profesionální zaměstnanci Vás přesvědčí.


Výhody zprostředkování montážních dělníků

Prostřednictvím společnosti  AMO-Service GmbH naleznete kvalifikované a spolehlivé pracovníky. Jsme tím správným partnerem pro záležitosti týkající se zprostředkování personálu a dočasného přidělení pracovníků, a to jak regionálně, tak celostátně i mezinárodně. Umožníme Vám věnovat se jiným záležitostem. Máme nebyrokratický přístup a pracujeme s velkým nasazením. Naší charakteristikou je rychlá komunikace, flexibilní pracovníci a blízkost k zákazníkům. Díky tomu jsme schopni s Vámi spolupracovat na úspěšném zprostředkování montážních dělníků bez neproduktivních kroků.

Získáte od nás vysoce motivované zaměstnance. A jak této motivace dosahujeme? Za pomoci odborů a zdravotních pojišťoven nabízíme pracovníkům různé sociální služby a odměňujeme je dle ustanovení příslušných tarifních smluv.  Jsme si vědomi toho, že pouze spokojení pracovníci jsou schopni plnit Vaše požadavky a dosahovat optimálních výsledků.

K dispozici Vám budou naši mladí a mobilní odborníci s dlouholetou zkušeností z různých oblastí. Náš tým, kterému leží na srdci bezproblémový chod Vaší společnosti, vynaloží veškeré úsilí, aby Vám rychle zajistil potřebný montážní personál.

AMO-Service GmbH je dceřinou společností firmy A&P Industriemontage

Známe to z vlastní zkušenosti. Rozbíhá se velký projekt, ať již se jedná o stěhování strojů či o montáž zařízení, a společnost nemá k dispozici dostatek montážních dělníků, aby byla schopna zajistit bezproblémový průběh prací. Je ohrožen plán projektu, zákazník je v nesnázích a dochází k prostojům způsobujícím vysoké náklady. Zkrátka katastrofa!

A právě za účelem zamezení vzniku těchto situací byla založena naše dceřiná společnost, která Vám pomůže s plánováním struktury pracovníků a to i z dlouhodobého hlediska.

Chcete se dozvědět více o našich službách? Kontaktujte nás! Telefon do společnosti AMO-Service GmbH je +49 231 9865121. Můžete nám taktéž napsat e-mail a zaslat jej na e-mailovou adresu info@amo-service-gmbh.de.

Leave a comment