Hauptniederlassung: +49 7153 9288 079
Niederlassung West: +49 231 9865 120
+49 7153 9297 132

O nás

O SPOLEČNOSTI A&P INDUSTRIEMONTAGE

Společnost A&P Industriemontage byla založena v roce 2004 se sídlem ve Wernau a provozuje montážní a servisní služby v oblasti oprav, přestavby, přemístění, demontáže, montáže a údržby strojů a zařízení. Tým A & P se skládá ze stálé pracovní síly složené z kvalifikovaných pracovníků v kovoprůmyslu.

Vysoká kvalita a spolehlivost spolu s absolutním dodržováním termínů umožňují A & P dosáhnout v následujících letech stálého růstu. Aby byla společnost A & P ještě blíž zákazníkovi a vytvořila kratší komunikační kanály, otevřela v roce 2007 druhou pobočku v Dortmundu.

Zpracování objednávek je zcela v souladu s potřebami klienta. Samostatné projekty lze provádět v rámci kompletních sestav nebo pracovních smluv včetně zajištění nástrojů a strojů. A & P nabízí v každém případě individuální řešení v souladu se specifickými požadavky na místě.

NÁŠ SERVIS PRO VÁS

Na základě intenzivní analýzy potřeb zákazníků a výsledného výběru zaměstnanců umožňuje A & P svým zákazníkům důsledně provádět zásady spolehlivosti a kvality společnosti. Komplexní a dlouhodobá zkušenost zaměstnanců společnosti A & P je garantem spokojenosti zákazníků a přesného a flexibilního plnění úkolů, které mají být splněny.

A & P Industriemontage poskytuje dobře koordinovaný tým vysoce kvalifikovaných specialistů, kteří dokážou zvládnout každou výzvu, která musí čelit při demontáži, opětovném sestavování a údržbě zařízení a výrobních zařízení. Absolutní dodržování termínů je stejnou samozřejmostí jako svědomitá a rychlá práce.

 • Průmyslová montáž
 • Demontáž a montáž zařízení
 • Uskladnění strojů
 • Realizace strojů
 • Elektrotechnika
 • Dočasné zaměstnání
 • Montáž zařízení
 • Industriemontage
 • Anlagen De- und Montage
 • Maschinenverlagerung
 • Maschinenumsetzung
 • Elektrotechnik
 • Arbeitnehmerüberlassung
 • Anlagenmontage

PROČ JE AP INDUSTRIEMONTAGE TAK DŮLEŽITÝ PARTNER..

Nabídka služeb A & P Industriemontage přesahuje pouhou údržbu: A & P Industriemontage se považuje za poskytovatele služeb ve smyslu zákaznické společnosti. Kromě spolehlivě prováděných rutinních úkolů, jako je údržba a výměna opotřebovaných dílů, jsou zaměstnanci společnosti A & P Industriemontage připraveni naplánovat realizaci, modernizaci a přemístění výrobních prostředků ve vaší společnosti díky svým bohatým zkušenostem.

REALIZACE NAŘÍZENÍ O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI

U průmyslových podniků stanoví nařízení o bezpečnosti průmyslu velký počet testů a přejímek.  Zaměstnanci společnosti A & P Industriemontage mohou svou firmu podporovat při provádění nařízení o bezpečnosti práce a provádět nezbytné testy našimi kvalifikovanými osobami (dříve experty / pověřenými osobami).
Nabídka služeb zahrnuje následující body:

POŽADAVKY NA ZKOUŠKU A ROZSAH POČÁTEČNÍCH ZKOUŠEK

Před prvním uvedením zabudovaného, rozšířeného nebo upraveného systému do provozu musí být provedeny testy, jako je kontrola, zkoušení a měření. Tyto zkoušky jsou požadovány v normě DIN VDE 0100 část 610.

OPAKOVANÉ ZKOUŠKY

Opakovaná zkouška je určena k odhalení závad, ke kterým mohlo dojít po uvedení elektrických systémů do provozu. Opakované zkoušky jsou upraveny v DIN VDE 0105.

Zkouška po opravě a vyměně elektrického spotřebiče

Zkouška po opravě a výměně elektrických spotřebičů je popsána v DIN VDE 0701.

OPAKOVANÉ ZKOUŠKY NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Opakované zkoušky elektrických zařízení jsou uvedeny v normě DIN VDE 702. Tato norma platí pro zkušební postupy a limity pro opakované zkoušky k určení elektrické bezpečnosti elektrických zařízení provozovaných prostřednictvím konektorů.

ZKOUŠKA PC A SERVERU

Kontrola počítače a serveru je možná i během provozu. Zkouška může být provedena tak, jak je popsáno v bodě 4 DIN VDE 0702-1 „Opakování zkoušek na elektrických zařízeních“ (Pokud testované zařízení nelze z provozních důvodů odpojit). Měření může být např. se svorkou svodového proudu (měření diferenčního proudu, měření proudu v ochranném vodiči). Toto je umístěno kolem kabelu během měření. Elektrické zařízení, které se má testovat, nemusí být odpojeno od sítě. Musí být zajištěno, že proudová svorka je také vhodná pro měřený proud (rozsah měření).

ZKUŠEBNÍ PŘÍSTROJE

Měřící přístroje používané při zkoušce musí být ve výše uvedeném písmenu G. podle norem DIN VDE. Pro opakované zkoušky elektrického zařízení například série norem DIN VDE 0404 a DIN VDE 0413.

DOKUMENTACE ZKOUŠEK

Provedené zkoušky musí být doloženy jako důkaz zkoušky. Obsah a struktura knihy zkoušek, indexové karty, přihlášky, dokumentace podporované EDP nebo podobné musí být přizpůsobeny zvláštním požadavkům.

OZNAČENÍ TESTOVANÝCH PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ

V praxi se ukázalo jako užitečné poskytnout testované provozní prostředky jedné ze zkušebních plaket, jak je zobrazeno např. zde. Plakety mají tu výhodu, že uživatel může určit, zda je zkoušen elektrický provozní prostředek nebo zda se musí znovu zkontrolovat. Existují také trvalé značky pro prodlužovací a připojovací kabely zařízení se zkušebními štítky, které lze navinout kolem pláště kabelu. Zkušební plaketa nezbavuje uživatele elektrického zařízení povinnosti okamžitě hlásit závady a vytáhnout elektrické provozní prostředky pro další použití.

Příklady přenosných elektrických provozních prostředků

KAŽDÝCH 6 MĚSÍCŮ

Trysky na tekutiny, vodní odsávače, odsávací pračky, přípojky prodlužovacích a spotřebičů, podvodní odsávače, odstředivky apod. klopné nůžky, elektrické pily, elektrické nože, kráječe, kávovary, varné desky, houkačky, mixéry,

KAŽDÝCH 12 MĚSÍCŮ

Vysavače, podlahové a kartáčové přístroje, zařízení na čištění koberců, prodlužovací a připojovací kabely

LABORATOŘE (KAŽDÝCH 12 MĚSÍCŮ)

Rotační odpařovače, mobilní analyzátory, ohřívače, měřiče, stolní lampy, míchadla, prodlužovací a připojovací výbava přístrojů, atd.

UČEBNY VE ŠKOLÁCH (KAŽDÝCH 12 MĚSÍCŮ)

Elektrická zařízení v odvětví médií:
Posuvné, filmové, zpětné projektory, video zařízení atd. prodlužovací a spojovací kabely atd.

Elektrická zařízení v odvětví textilní výroby:
Žehličky, šicí stroje, prodlužovací a připojovací kabely atd.

Elektrická zařízení v odvětví domácnosti:
Toustovače, ruční mixéry, varné desky, přípojky prodlužovací a připojovací kabely, atd.

Elektrická zařízení v odvětví technické vyučování:
Pájky, zdobící nástroje, ruční vrtačky, orbitální brusky, mobilní dřevoobráběcí nástroje, prodlužovací a připojovací kabely zařízení atd.

Elektrická zařízení v přírodovědném vyučování:
Elektrické ohřívače, elektrolyzéry, napájecí zdroje, generátory signálů, osciloskopy, prodlužovací a připojovací kabely zařízení atd.

Elektrické zařízení v oblasti dílen odborných škol:
Zařízení, srov. sekce dílny apod.

KAŽDÝCH 12 MĚSÍCŮ

Elektrické ruční přístroje, ruční svítidla, světelné lampy, přenosové čerpadla, prodlužovací a připojovací kabely zařízení atd. žehličky, mobilní žehlicí stroje, šicí stroje, přípojky prodlužovacího a spojovacího zařízení, ruční vrtačky, úhlové brusky, pásové a orbitální brusky, přenosné kotoučové pily, pilařské stroje, svářečky, , hoblovací stroje na plochu, čepové extraktory, směšovací stroje, rotační kladiva, nůžky na živý plot, drtiče, sekačky na trávu, prodlužovací a připojovací zařízení

KANCELÁŘSKÉ PROVOZY (KAŽDÝCH 24 MĚSÍCŮ)

Zařízení na zpracování textu a dat, diktovací stroje, zpětné projektory, stolní lampy, stroje na razítkování dokumentů, automatické rezervační stroje, ventilátory, prodlužovací a připojovací linky zařízení, mobilní kopírky atd. vysoušeče vlasů, stylingové kulmy, infračervené lampy, holicí strojky, ohřívače lahví, ohřívače, elektrické ruční zařízení, stolní lampy, podlahové lampy, prodlužovací a připojovací kabely, radiostanice atd.

ŠKOLENÍ VE VAŠÍ SPOLEČNOSTI

Kromě služeb orientovaných na zařízení mohou zaměstnanci společnosti A & P také provést školení ve vaší společnosti, např. trénink pro řidiče vysokozdvižného vozíku podle BGG 925.
Kromě plnění právních předpisů poskytuje solidní školení zaměstnanců další pozitivní vedlejší výsledky.

Odborné vzdělání tak přispívá k tomu, aby se řidiči mohli trénovat v bezpečném řízení na zařízení, a tak snížit počet nehod a souvisejících nákladů. Ne bez důvodu, protože současný počet smrtelných nehod při práci s vysokozdvižnými vozíky nekvalifikovanými nebo nedostatečně vyškolenými řidiči ukazuje, že nelze ničím nenahradit dobrý výcvik a vzdělávání.

Společnost A & P Industriemontage nabízí výcvik řidičů vysokozdvižných vozíků podle BGG 925 ve formě dvoudenních i jednodenních kurzů. Výuka zahrnuje teorii a praxi a končí závěrečnou zkouškou. Po absolvování zkoušky obdrží účastníci průkaz pro samostatnou obsluhu průmyslových vozíků.

VAŠE VÝHODY NA PRVNÍ POHLED

REDUKCE NÁKLADŮ

 • Zamezit poruchám správnou údržbou
 • Splnění právních požadavků
 • Žádný interní tým údržby
 • Přepočet fixních nákladů na variabilní náklady

ZVÝŠENÍ KVALITY

 • Kvalifikovaní odborníci
 • Krátké komunikační kanály
 • Přímá kontaktní osoba
 • Udržení produktivity
 • Externí „know-how“

VYUŽÍT FLEXIBILITU

 • Splnění zakázek „Just in Time“
 • Uvolnění zdrojů
 • Snížení výrobních překážek