Hauptniederlassung: +49 7153 9288 079
Niederlassung West: +49 231 9865 120
+49 7153 9297 132

Průmyslové montáže

Služby poskytované společností A&P Industriemontage

Poskytujeme montážní práce a služby přesahující rozsah čistě údržbových činností, které jsou individuálně přizpůsobené Vašim potřebám. Mezi poskytované služby patří demontáž a montáž výrobních linek, montáž a uvedení nových zařízení do provozu, balení, logistika, transport a zasílání nákladů.

Jsme poskytovatelem služeb, který se striktně řídí potřebami svých zákazníků. Zakázky realizujeme ve sjednaném termínu a flexibilně v souladu s požadavky zadavatele. Kromě rutinních činností, jako je údržba a výměna dílů podléhajících rychlému opotřebení, provádíme také výstavbu investičních celků. K námi poskytovaným službám patří taktéž přemístění a stěhování strojů.

Jsme si dobře vědomi významu kvality. Z tohoto důvodu podporujeme naše pracovníky při realizaci Nařízení o bezpečnosti v průmyslu. Toto nařízení stanovuje pro výrobní podniky určité zkoušky a přejímací postupy, které mohou být provedeny naším kvalifikovaným personálem. Prostřednictvím naší nabídky činností z oblasti údržby můžete zamezit výpadkům výroby, protože včasné rozpoznání opotřebení je nezbytné pro zajištění plynulého chodu zařízení.

    Haben wir Sie überzeugt? Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf