ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZGODNIE Z §5TMG

ADRES ROZLICZENIOWY

A & P Industriemontage GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Str. 8
59174 Kamen

rechnung@ap-industriemontage.de
www.ap-industriemontage.de

Amtsgericht Hamm – HRA 4584
A & P Industriemontage Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Steuernummer: 322/5780/0587

Geschäftsführer: Otto Peklo

Umsatzsteuer- Identifikationsnummer gemäß § 27 a
Umsatzsteuergesetz: DE 281080197

Oddział Południowy

Am Kaygraben 1c
D – 86637 Wertingen
Tel: +49 08272 9849712
Poczta: info@ap-industriemontage.de

Biuro Stuttgart / Wernau
Mail: info@ap-industriemontage.de

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ

Zawartość naszych stron została stworzona z największą starannością. Nie możemy jednak brać odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność treści. Jako usługodawca odpowiadamy za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa zgodnie z § 7 ust. 1 TMG. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy jednak zobowiązani jako usługodawca do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiadomości o konkretnym naruszeniu prawa. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy odpowiednie treści.

LINKI ZEWNĘTRZNE

Niniejsza strona zawiera linki do stron internetowych osób trzecich („linki zewnętrzne”). Strony te podlegają odpowiedzialności poszczególnych operatorów. Przy pierwszym tworzeniu linków zewnętrznych dostawca sprawdził, czy treści zewnętrzne nie naruszają prawa. W tym czasie nie było widać żadnych naruszeń prawa. Oferent nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt oraz zawartość stron, do których prowadzą linki. Zamieszczenie linków zewnętrznych nie oznacza, że oferent przyjmuje treści znajdujące się za danym odnośnikiem lub linkiem jako własne. Nie jest uzasadnione, aby usługodawca stale monitorował linki zewnętrzne bez konkretnych wskazówek dotyczących naruszeń prawa. Takie linki zewnętrzne będą jednak natychmiast usuwane, jeśli ujawnione zostaną naruszenia prawa.

PRAWA AUTORSKIE I DODATKOWE PRAWA AUTORSKIE

Treści opublikowane na tej stronie podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu i dodatkowym prawom autorskim. Każde użycie, które nie jest dozwolone przez niemieckie prawo autorskie i pomocnicze prawo autorskie, wymaga wcześniejszej pisemnej zgody oferenta lub odpowiedniego właściciela praw. Dotyczy to w szczególności kopiowania, edytowania, tłumaczenia, przechowywania, przetwarzania lub odtwarzania treści w bazach danych lub innych elektronicznych mediach i systemach. Treści i prawa osób trzecich są oznaczone jako takie. Niedozwolone powielanie lub przekazywanie poszczególnych treści lub całych stron jest niedozwolone i podlega karze prawnej.

Prezentacja tej strony w zewnętrznych ramkach jest dozwolona tylko za pisemną zgodą.